1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κίνημα των νέων (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. 1960 (Γεγονός)