1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (Οργανισμός)
    2. Ιστορία (Έννοια)