Κάπολα, Άντα

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
Φωτογραφία προσώπου