1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κινηματογράφος (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)
    4. 1948-1974 (Γεγονός)