1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Επαγγελματικός προσανατολισμός (Έννοια)
    2. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Γεωγραφικό Όνομα)