Βέικου, Μαριαγγέλα [Συγγραφέας]. Μετανάστευση, κοινωνικές και πολιτισμικές εκφάνσεις

  1. Work (Individual)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το προτεινόμενο εγχειρίδιο αποτελεί ένα εννοιολογικό βοήθημα πάνω στις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και έννοιες των κοινωνικών, πολιτικών και ανθρωπιστικών επιστημών γύρω από το χώρο της μετανάστευσης. Πρόκειται για μία επισκόπηση η οποία προσφέρει με αναλυτικό τρόπο μια ενδελεχή παρουσίαση των σχετικών εννοιών καλύπτοντας σε εκτεταμένο εύρος πολλές από αυτές που έχουν επικρατήσει και χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη εποχή στο δυτικό κόσμο αλλά και πέρα από αυτόν. Μέσα από οκτώ θεματικές ενότητες και περίπου 100 αναφορές, με επιπρόσθετες βιβλιογραφικές παραθέσεις για «περαιτέρω ανάγνωση», το βιβλίο αυτό αποτελεί πολύτιμη πηγή για την κατανόηση αλλά και την έρευνα της μετανάστευσης από μια διεπιστημονική οπτική.

      Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και πανεπιστημιακούς που εργάζονται στους τομείς της κοινωνικής & πολιτικής επιστήμης, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και άλλων ανθρωπιστικών σπουδών ή συναφών επιστημονικών κλάδων, οι οποίοι μέσα από αυτό θα μπορούν να αντλήσουν στοιχεία, ορισμούς και πληροφορίες της τρέχουσας σκέψης και έρευνας στο πεδίο των σπουδών της μετανάστευσης και της διασποράς (Migration Studies, Diaspora Studies). Επίσης το βιβλίο αυτό θα φανεί χρήσιμο στους ερευνητές που εργάζονται σε οποιαδήποτε πτυχή της μετανάστευσης αλλά και στο ευρύ κοινό που ζητά πληροφορίες και γνώσεις για τη μετανάστευση γενικότερα.