1. Θέμα
    1. Ευρώπη (Περιοχή)
    2. Πολιτισμός (Έννοια)
    3. Ιστορία (Έννοια)