Ταυτότητες, γλώσσα & λογοτεχνία : Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία, Πρακτικά της προσυνεδριακής συνάντησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. - Πρώτη έκδοση. - Κομοτηνή: Σαΐτα, 2017

  1. Έκδοση
  2. Μαυρέλος, Νίκος | Συμεωνίδου, Πολυξένη
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Κομοτηνή: Σαΐτα, 2017
  5. 774 σελίδες : εικόνες
  6. 9786185147532