Ψηφιακό Βιβλίο: Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOCX
  3. AMELib
  4. Αρχείο σε μορφή DOCX
  5. 1.220 KB
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.