Περί του ανθρωπιστικού χώρου στον 21ο αιώνα : ανάδυση, διαστάσεις, νομικό πλαίσιο για αποτελεσματική και νόμιμη ανθρωπιστική δράση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2012

Bibliographic Info

Manifestation
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2012
410 σ. ; 24 εκ.
9789600806021
Βιβλιογραφία : σ. 379-410
Εξώφυλλο έκδοσης

Η προβληματική της σύγχρονης ανθρωπιστικής δράσης: εισαγωγικά.--Αμφιλεγόμενες εικόνες γύρω από τη σύγχρονη ανθρωπιστική δράση: Από το Ιράκ και τη Μέση Ανατολή στο Αφγανιστάν, τη Σομαλία και τη Λιβύη.--Η προβληματική ενός "Ανθρωπιστικού Χώρου" Η σημασία του διεθνούς δικαίου στην ανθρωπιστική δράση.--Ο σύγχρονος "ανθρωπιστής" Στόχοι της μελέτης.--ΜΕΡΟΣ 1ο Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ -Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ/ESPACE HUMANITAIRE.--Η "ανθρωπιστική ιδέα" ως φιλοσοφική και δικαιϊκή προσέγγιση Εισαγωγικά: το καθήκον, η κοινωνική ευθύνη, η φιλανθρωπία.--Η ανθρωπιστική ιδέα μέσα από τη θρησκεία.--Δικαιικές φιλοσοφικές αντιλήψεις περί του ανθρωπισμού.--Ο ανθρωπισμός στον 20ο αιώνα: Η ταυτότητα των σύγχρονων ανθρωπιστικών οργανώσεων.--ENΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ .--Ανθρωπιστική δράση.--Ανθρωπιστική βοήθεια.--Διακρίσεις ανάμεσα στην ανθρωπιστική δράση και την αναπτυξιακή βοήθεια, ή τη δράση για την πρόληψη συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης, ή την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου.--Από τον "Χώρο Ανθρωπιστικής Δράσης" σε έναν "Ανθρωπιστικό Χώρο" -ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ.--Οι πρωταγωνιστές του ανθρωπιστικού χώρου.--Οι δικαιούχοι.--Οι υπόχρεοι: Ποιους δεσμεύει το ΔΑΔ και πιο συγκεκριμένα το νομικό πλαίσιο ανθρωπιστικής δράσης; Το ΔΑΔ απευθύνεται και αφορά στους ανθρωπιστικούς δρώντες.--Η νομική ρύθμιση του Ανθρωπιστικού Χώρου Εισαγωγικά: Ο πυρήνας του Ανθρωπιστικού Χώρου: το Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ).--Το περιεχόμενο των ρυθμίσεων, σεβασμός και προστασία για την ανθρωπιστική δράση.--Διατάξεις δικαιωμάτων του ανθρώπου που εφαρμόζονται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε κάθε περίσταση Προστασία προσώπων στη διάρκεια φυσικών καταστροφών -ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ.--Ο Ανθρωπιστικός Χώρος: ένας πρότυπος Χώρος αρχών και αξιών Συμμόρφωση προς το πρώτο συστατικό του "Χώρου Ανθρωπισμού": Τις αρχές που διέπουν την ανθρωπιστική δράση: ανθρωπισμός, αμεροληψία, ανεξαρτησία, ουδετερότητα.--Συμμόρφωση προς το δεύτερο συστατικό του "Χώρου Ανθρωπισμού": Η δράση με τη συναίνεση των ενδιαφερομένων.--Μερών Το νομικό πλαίσιο του Ανθρωπιστικού Χώρου περιλαμβάνει δικαίωμα στην ανθρωπιστική δράση για τον άμαχο πληθυσμό και άρα ελευθερία πρόσβασης για τους ανθρωπιστικούς δρώντες; ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ -ΟΙ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Παράδοξα, αντιφάσεις, απογοητεύσεις: Από τη Ρουάντα στο Νταρφούρ.--Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων ανθρωπιστικών κρίσεων λόγω των μεταβολών του παγκόσμιου γεωπολιτικού περιβάλλοντος Πληθώρα ανθρωπιστικών δρώντων: παραδοσιακοί-νέοι ή γενικώς αμφιλεγόμενοι; Η αποτυχία πρόληψης αλλά και έγκαιρης αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων μεταβάλλει την ανθρωπιστική βοήθεια σε υποκατάστατο πολιτικής επίλυσης της διαφοράς.--Η μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο ενοποιημένων επιχειρήσεων πολιτικο-στρατιωτικής διάστασης και οι επιπτώσεις στον Ανθρωπιστικό Χώρο .--Συμπερασματικά ως προς τη διασύνδεση του ανθρωπιστικού έργου και πολιτικο-στρατιωτικών επιχειρήσεων -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΗ Εισαγωγικά: οι προϋποθέσεις ελεύθερης και ασφαλούς πρόσβασης.--Αρχές

opac.seab