Η δημόσια διοίκηση μετά την κρίση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019

 1. Έκδοση
 2. Βλαχόπουλος, Σπυρίδων Β. | Κτιστάκη, Σταυρούλα | Ανθόπουλος, Χαράλαμπος Θ. | Κονδύλης, Βασίλειος Θ. | Παπαϊωάννου, Αθανάσιος Δ. | Σαρμάς, Ιωάννης Δ. | Τασόπουλος, Γιάννης Α. | Οικονόμου, Χαράλαμπος | Ρωξάνα, Αικατερίνη | Πολύζος, Νίκος | Αιμιλιανίδης, Αχιλλέας Κ. | Κοντιάδης, Ξενοφών Ι. | Κέφης, Βασίλειος Ν. | Ράντος, Αθανάσιος | Κέντας, Γιώργος
 3. Κοντιάδης, Ξενοφών Ι. | Αιμιλιανίδης, Αχιλλέας Κ. | Ανθόπουλος, Χαράλαμπος Θ.
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019
 6. xvii, 235 σελίδες ; 24 εκατοστά
 7. 9789606480096
 8. Πάνω από τον τίτλο: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, UNIC - School of Law
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
   1. Πολιτικό Σύστημα, Δημόσια Διοίκηση και Κρίση
   2. Οι Ανεξάρτητες αρχές μετά την κρίση
   3. Δημόσια διοίκηση και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση
   4. Η κοινωνική διοίκηση μετά την κρίση
   5. Οι επιπτώσεις της κρίσης στην κυπριακή δημόσια διοίκηση
   6. Ποιες μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση μετά την κρίση;
   Sakkoulas