Η δημόσια διοίκηση μετά την κρίση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Βλαχόπουλος, Σπυρίδων Β. | Κτιστάκη, Σταυρούλα | Ανθόπουλος, Χαράλαμπος Θ. | Κονδύλης, Βασίλειος Θ. | Παπαϊωάννου, Αθανάσιος Δ. | Σαρμάς, Ιωάννης Δ. | Τασόπουλος, Γιάννης Α. | Οικονόμου, Χαράλαμπος | Ρωξάνα, Αικατερίνη | Πολύζος, Νίκος | Αιμιλιανίδης, Αχιλλέας Κ. | Κοντιάδης, Ξενοφών Ι. | Κέφης, Βασίλειος Ν. | Ράντος, Αθανάσιος | Κέντας, Γιώργος
 4. Κοντιάδης, Ξενοφών Ι. | Αιμιλιανίδης, Αχιλλέας Κ. | Ανθόπουλος, Χαράλαμπος Θ.
 5. Πρώτη έκδοση
 6. συγγραφείς: Σπυρίδων Β. Βλαχόπουλος, Σταυρούλα Κτιστάκη, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Βασίλειος Θ. Κονδύλης, Αθανάσιος Δ. Παπαϊωάννου, Ιωάννης Δ. Σαρμάς, Γιάννης Α. Τασόπουλος, Χαράλαμπος Οικονόμου ,Αικατερίνη Ρωξάνα, Νίκος Πολύζος, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Γιώργος Κέντας, Αθανάσιος Ράντος, Βασίλης Ν. Κέφης, Ξενοφών Κοντιάδης ; επιστημονική επιμέλεια Ξ. Κοντιάδης, Αχ. Αιμιλιανίδης, Χ. Ανθόπουλος
 7. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019
 8. xvii, 235 σελίδες ; 24 εκατοστά
 9. 9789606480096
 10. Πάνω από τον τίτλο: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, UNIC - School of Law
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
   1. Πολιτικό Σύστημα, Δημόσια Διοίκηση και Κρίση
   2. Οι Ανεξάρτητες αρχές μετά την κρίση
   3. Δημόσια διοίκηση και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση
   4. Η κοινωνική διοίκηση μετά την κρίση
   5. Οι επιπτώσεις της κρίσης στην κυπριακή δημόσια διοίκηση
   6. Ποιες μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση μετά την κρίση;
   Sakkoulas