Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας : συμβολή στο ελληνικό και συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1998

 1. Manifestation
 2. Ρομπόκου-Καραγιάννη, Αγλαΐα.
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1998
 5. 126 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9603013625
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες [121]-126
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   ΜΕΡΟΣ Α΄
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
   §1. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
   1. Η καθιέρωση του θεσμού της κύρωσης των νόμων στην Αγγλία
   2. Η κύρωση και η αναπομπή των νόμων στην Ευρώπη
   3. Η κύρωση και η αναπομπή των νόμων στην Αμερική
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ
   §2. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ
   Ι. Το Σύνταγμα των Η.Π.Α.
   ΙΙ. Το Σύνταγμα της Γαλλίας
   III. Το Σύνταγμα της Ιταλίας
   IV. Το Σύνταγμα της Πορτογαλίας
   V. Το Σύνταγμα της Φινλανδίας
   §3. ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
   Ι. Το Ρωσικό Σύνταγμα
   II. Το Βουλγάρικο Σύνταγμα
   III. Το Ρουμάνικο Σύνταγμα
   IV. Το Τσέχικο Σύνταγμα
   V. Το Σλοβάκικο Σύνταγμα
   VI. Το Ουγγρικό Σύνταγμα
   VII. Το Πολωνικό Σύνταγμα
   VIII. Το Σύνταγμα της "Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας"
   IX. Το Λεττονικό Σύνταγμα
   §4. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
   Ι. Το Σύνταγμα της Αυστραλίας
   ΙΙ. Το Σύνταγμα της Κύπρου
   III. Το Σύνταγμα της Ινδίας
   IV. Το Σύνταγμα του Νεπάλ
   ΜΕΡΟΣ Β΄
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Η ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   §5. Η ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ
   Ι. Το Σύνταγμα της Επιδαύρου 1822
   II. Το Σύνταγμα του Άστρους 1823
   III. Το Σύνταγμα της Τροιζήνας 1827
   IV. Το Ηγεμονικό Σύνταγμα 1832
   V. Το Σύνταγμα του 1844
   VI. Το Σύνταγμα του 1864
   VII. Το Σύνταγμα του 1911
   VIII. Τα Συντάγματα του 1925 και 1927
   ΙΧ. Το Σύνταγμα του 1952
   §6 Η ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
   Ι. Το άρθρο 42 του Συντάγματος 1975/86
   II. Η ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αναπομπή
   III. Δημοψήφισμα και αναπομπή των νόμων
   IV. Η αναπομπή των νόμων από το Λαό
   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Politeianet