Μαύρη, Μαρία [Συγγραφέας]. Οικονομικά μαθηματικά

Έργο (αυτοτελές έργο)
2013
Ελληνικά
Μαύρη, Μαρία
 • Τα μαθηματικά ή τα λατρεύεις ή τα μισείς!

  Για να λατρέψεις κάτι πρέπει να το κατανοήσεις, για τη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα μάλλον είναι λίγο πιο απλά. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι προφανώς να κάνει τον αναγνώστη να τα λατρέψει. Κι αυτό γιατί, πέρα από τις απλουστευτικές δηλώσεις ότι «τα μαθηματικά είναι δύσκολα», υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια: τα μαθηματικά έχουν λογική, και το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς για να τα κατανοήσει είναι να ακολουθήσει τη λογική τους. Η συνέχεια απλά είναι απολαυστική.

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο σε φοιτητές που νιώθουν μια έλξη από τον χώρο του Λογισμού όσο και σε φοιτητές που «πρέπει» να παρακολουθήσουν ένα μάθημα «μαθηματικών» προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει διπλή ταυτότητα, να παρουσιάσει τις έννοιες της συνάρτησης, της συνέχειας, της παραγώγισης της ολοκλήρωσης και της άλγεβρας με τρόπο ώστε αυτές να γίνουν κατανοητές από τον φοιτητή και εν συνεχεία να τις αναδείξει ως βασικά εργαλεία για τη μελέτη της συμπεριφοράς οικονομικών συναρτήσεων και υποδειγμάτων.

  Τα μαθηματικά μπορούν να είναι αυτοσκοπός, μπορούν όμως να είναι και μέσο, και αυτή είναι η βασική φιλοσοφία του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας. Ο Πυθαγόρας, ο Fermat, ο Leibnitz, o Gauss, ο Euler, o Jacobi και o Riemann μπορούν άνετα να συνδιαλέγουν με τον Keynes, τον Smith, τον Samuelson και τον Leontief πάνω στο προνομιακό πεδίο που τους προσφέρει η αλληλεπίδραση των μαθηματικών και της οικονομικής επιστήμης.Η καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών συνεπάγεται και μεγαλύτερη κατανόηση των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών.

  Έτσι, σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι έννοιες, οι μέθοδοι και οι αντίστοιχες μαθηματικές τεχνικές και εν συνεχεία περιγράφεται η εφαρμογή τους στην οικονομική επιστήμη. Σε κάποια κεφάλαια, όπως αυτά των παραγώγων και των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, παρουσιάζονται σ’ ένα κεφάλαιο οι μαθηματικές έννοιες και σε επόμενο κεφάλαιο οι αντίστοιχες οικονομικές εφαρμογές.

  Με περισσότερα από 200 λυμένα παραδείγματα, 150 διαγράμματα και με αναλυτική παρουσίαση όλων των δύσκολων σημείων των εννοιών που μοιάζουν αφηρημένες, το συγκεκριμένο βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγγραμμα αναφοράς για τους φοιτητές, στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν οποιαδήποτε στιγμή για να βρουν και να χρησιμοποιήσουν μαθηματικές έννοιες (βασικές ή και προχωρημένες) και οικονομικά υποδείγματα.

  Μετά την πρώτη ανάγνωση του βιβλίου, ο αναγνώστης θα έχει καταλάβει ότι η επιστήμη και τα γνωστικά αντικείμενα δεν περιχαρακώνονται πίσω από λέξεις και νοητικές γραμμές. Η αλληλεπίδραση των αντικειμένων αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη στην ιστορία της επιστήμης. Η από κοινού πορεία και εξέλιξη των μαθηματικών και της οικονομικής επιστήμης είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του συγγράμματος.

  Προπομπός