Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων - Βελτιωμένη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2010

 1. Manifestation
 2. Μάργαρης, Νίκος Ι.
 3. Βελτιωμένη έκδοση
 4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2010
 5. xiii, 888 σελίδες : εικόνες ; 30 εκατοστά
 6. 9789604182022
 7. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Το βιβλίο, που κρατάτε, είναι προϊόν εικοσιπενταετούς ζύμωσης στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η ύλη του βιβλίου έχει υποστεί πέντε τουλάχιστον αναθεωρήσεις, με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, την πείρα από την αίθουσα διδασκαλίας και την επιστημονική ωρίμανση του συγγραφέα.
   Πέρα από τον βασικό σκοπό του βιβλίου, δηλαδή την εισαγωγή στη θεωρία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ο συγγραφέας φιλοδοξεί να προσφέρει την υποδομή για την αντιμετώπιση και άλλων γνωστικών αντικειμένων της ηλεκτρολογίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ασχολείται με λεπτομέρειες. Αντίθετα, προσπαθεί να συμβάλλει στην κατανόηση των απολύτως αναγκαίων αρχών και μεθόδων της επιστήμης.
   Το πρώτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην ανάλυση των γραμμικών συγκεντρωμένων ηλεκτρικών κυκλωμάτων με σταθερές παραμέτρους στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας. Ο περιορισμός στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας έχει ως αποτέλεσμα να αγνοείται ηθελημένα ένα μεγάλου ενδιαφέροντος μέρος της δυναμικής συμπεριφοράς ~ων ηλεκτρικών κυκλωμάτων, που είναι γνωστό με τον όρο μεταβατικό φαινόμενο, ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη εμβάθυνση στους θεμελιώδεις νόμους που διέπουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Για να παρακολουθήσει ο αναγνώστης την ύλη του πρώτου μέρους, απαιτούνται στοιχειώδεις γνώσεις φυσικής και μαθηματικών, όπως είναι οι βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού, η έννοια της ολοκλήρωσης και της διαφόρισης και οι πράξεις επί των μιγαδικών αριθμών και των πινάκων.
   Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς των γραμμικών συγκεντρωμένων ηλεκτρικών κυκλωμάτων με σταθερές παραμέτρους. Η ανάλυση που παρουσιάζεται προετοιμάζει τον αναγνώστη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σύνθεσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων και για τη μετάβαση από το ειδικό στο γενικό, δηλαδή από την έννοια του κυκλώματος σε αυτήν του συστήματος. Για να παρακολουθήσει ο αναγνώστης την ύλη του δεύτερου μέρους, απαιτείται η γνώση σημαντικού μέρους της ύλης του πρώτου μέρους και η εξοικείωσή του με τις μεθόδους επίλυσης των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με σταθερές παραμέτρους.
   Στη δημιουργία αυτού του βιβλίου έχουν συμβάλλει, συνειδητά ή ασυνείδητα, πάρα πολλά αγαπητά πρόσωπα και ιδιαίτερα πολλοί από τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μου. Ο συγγραφέας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς αυτά τα άτομα και από αυτήν εδώ τη θέση.

   Νίκος Ι. Μάργαρης
   Βόλος, Αύγουστος 2008

   Biblionet