Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία : δεξιότητες επικοινωνίας και τεχνικές παρέμβασης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύγχρονες ακαδημαϊκές και επιστημονικές εκδόσεις, 2001

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κανδυλάκη, Αγάπη
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αγάπη Κανδυλάκη
 6. Αθήνα: Σύγχρονες ακαδημαϊκές και επιστημονικές εκδόσεις, 2001
 7. 350 σελίδες ; 22 εκατοστά
 8. Εφαρμοσμένες κοινωνικές επιστήμες
 9. 9604010018
 10. Περιλαμβάνει Βιβλιογραφία: σελίδες 297-333 και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Σημείωμα της συγγραφέως
   Πρόλογος
   Εισαγωγή
   Δομή και περιεχόμενο
   Η επικοινωνία
   Επικοινωνία: έννοια και ορισμός
   Η επιστήμη της σημειολογίας: από τη γλωσσολογία και την ψυχανάλυση στην κοινωνιολογία
   Η γνώση και ο επαγγελματικός "λόγος" ως μορφές εξουσίας
   Οι δεξιότητες του επαγγελματία: το "ρεπερτόριο" παρέμβασης
   Η "αμοιβαία φωτογράφηση": ο εσωτερικός και ο εξωτερικός διάλογος
   Η δημιουργία στερεοτύπων
   Η αντιληπτική άμυνα
   Η προβολή
   Οι φάσεις της επικοινωνίας
   Η λεκτική επικοινωνία
   Οι τύποι της λεκτικής επικοινωνίας
   Η σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας
   Η μη λεκτική επικοινωνία για τον επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό
   Συμπερασματικές παρατηρήσεις
   Ένα ολιστικό μοντέλο συμβουλευτικής στην κοινωνική εργασία
   Η σύγχρονη εξέλιξη της συμβουλευτικής στο πλαίσιο της διαμεθοδικής κοινωνικής εργασίας
   Η διαλεκτική και η πράξη στην κοινωνική εργασία
   Η ολιστική συμβουλευτική προσέγγιση
   Ροτζεριανή-προσωποκεντρική προσέγγιση
   Απόσπασμα από συμβουλευτική συνέντευξη
   Υπαρξιστική συμβουλευτική
   Παρουσίαση περίπτωσης
   Ανθρωπιστική-γνωσιακή προσέγγιση
   Παρέμβαση στην κρίση
   Το κοινωνικό ιστορικό περίπτωσης σεξουαλικής κακοποίησης
   Συστημική-οικολογική προσέγγιση
   Κοινωνική εργασία με οικογένεια και συστημική προσέγγιση
   Προσέγγιση ενάντια στη διάκριση και την καταπίεση
   Παράδειγμα αντιρατσιστικής παρέμβασης σε κρίση
   Φεμινιστική προσέγγιση
   Απόσπασμα από συμβουλευτική συνέντευξη
   Συμπερασματικές παρατηρήσεις
   Η συνέντευξη στην κοινωνική εργασία
   Η ερευνητική συνέντευξη
   Η συμβουλευτική συνέντευξη
   Τα στάδια παρέμβασης στη συμβουλευτική κοινωνική εργασία
   Κατανοώντας τη συμβουλευτική σχέση
   Η ανατροφοδότηση-ανάδραση
   Βασικά κριτήρια για την αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης
   Η ενεργητική ακρόαση
   Η αντανάκλαση
   Η παράφραση
   Η αντανάκλαση συναισθημάτων
   Αντικατοπτρίζοντας τα συναισθήματα
   Καταγράφοντας και αναλύοντας αποσπάσματα συνεντεύξεων συμβουλευτικής κοινωνικής εργασίας
   Περίπτωση 1: Στην Κοινωνική Υπηρεσία Κέντρου Ψυχικής Υγείας
   Περίπτωση 2: Στη Συμβουλευτική Υπηρεσία Φοιτητών
   Περίπτωση 3: Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης του δήμου "Χ"
   Περίπτωση 4: Σε μια Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου
   Συμπερασματικές παρατηρήσεις
   Αυτογνωσία και εποπτεία
   Ο εαυτός ως μεθοδολογικό εργαλείο στη διαμεθοδική κοινωνική εργασία
   Αυτοεικόνα και "ιδανικός εαυτός": έννοιες και ορισμοί
   Ο "εαυτός": μια κοινωνική κατασκευή
   Ο "καθρεπτιζόμενος εαυτός"
   Κοινωνική επιρροή και διαμόρφωση της εικόνας του εαυτού
   Η αναγκαιότητα της εποπτείας στην κοινωνική εργασία και τη συμβουλευτική
   Αντί επιλόγου
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Βιωματικές ασκήσεις για την επικοινωνία και τη συνέντευξη
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Έξι βήματα για μια καλή παρουσίαση
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ-ΕΝΝΟΙΩΝ

   Politeianet