Πεδία έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία : πολιτισμός, μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Διάδραση, 2011

 1. Manifestation
 2. Κορδούτης, Παναγιώτης Σ. | Παυλόπουλος, Βασίλης Γ.
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Διάδραση, 2011
 5. 397 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789609539999
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Προοίμιο: Πεδία έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία: η ζώσα κληρονομιά του Kurt Lewin / Π. Κορδούτης, Β. Παυλόπουλος -- Το πολιτισμικό πεδίο -- Εισαγωγή / Β. Παυλόπουλος -- Διαστάσεις των κοινωνικών αξιωμάτων: διαπολιτισμική προσέγγιση / Π. Παναγιωτοπούλου, Αικ. Γκαρή, Β. Παυλόπουλος -- Ημικές και ητικές διαστάσεις στη δομή και τη λειτουργία της οικογένειας / Α. Γιώτσα -- Όψεις κοσμικής και θρησκευτικής «ορθοδοξίας»: Από τις δοξασίες στις πρακτικές / Γ. Προδρομίτης, Στ. Παπαστάμου -- Το πεδίο της μετανάστευσης -- Εισαγωγή / Β. Παυλόπουλος -- Μετανάστες και προβλήματα προσαρμογής στην ελληνική κοινωνία / Η. Πετράκου, Γ. Ξανθάκου, Μ. Καΐλα -- Εθνική ταυτότητα, τακτικές επιπολιτισμού και ψυχική ανθεκτικότητα μεταναστών / παλιννοστούντων μαθητών / Φ. Μόττη-Στεφανίδη, Μ. Ντάλλα, Α.-Χ. Παπαθανασίου, Ν. Τάκης, Β. Παυλόπουλος -- Κοινωνικός στιγματισμός: από τη σκοπιά του «θύτη» και του «θύματος» / Β. Παυλόπουλος -- Το πεδίο των οργανισμών -- Εισαγωγή / Β. Παυλόπουλος, Π. Κορδούτης -- Θεωρία της κοινωνικής αλληλεξάρτησης και οργανισμοί: ο οργανισμός ως δίλημμα συλλογικού-ατομικού συμφέροντος -- Τακτικές άσκησης επιρροής μεταξύ διευθυντικών στελεχών και υφισταμένων σε ελληνικούς οργανισμούς / Α.-Σ. Αντωνίου -- Το πεδίο της υγείας - πρόληψης -- Εισαγωγή / Π. Κορδούτης -- Ριψοκίνδυνη συμπεριφορά στις σεξουαλικές σχέσεις φοιτητών ελληνικών Α.Ε.Ι. / Γ. Ό. Σαραφίδου, Π. Κορδούτης, Μ. Λουμάκου -- Χαρακτηριστικά της ερωτικής σχέσης και πρόβλεψη προφύλαξης: «Είσαι μεγαλύτερος/η, νιώθω για σένα πάθος, μήπως δεν χρειάζονται τόσες προφυλάξεις;» / Π. Κορδούτης -- Εφαρμογή της τριγωνοποίησης στην κοινωνική ψυχολογία της υγείας: Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ των νέων στη Γαλλία και την Ελλάδα / Θ. Αποστολίδης -- Το πεδίο των στενών διαπροσωπικών σχέσεων -- Εισαγωγή / Π. Κορδούτης -- «Έρως ανίκατε μάχαν;» Μια εμπειρική έρευνα για τους μύθους του γάμου / Β. Παυλόπουλος -- Αντίληψη ισοτιμίας και σεξουαλικής ικανοποίησης στη στενή διαπροσωπική σχέση / Π. Κορδούτης -- Επίμετρο -- Α. Πρακτικός οδηγός ανάγνωσης άρθρων στην Κοινωνική Ψυχολογία / Β. Παυλόπουλος, Π. Κορδούτης -- Β. Από την κοινωνιοψυχολογική έρευνα στη συγγραφή: κατάλογος 15 + 1 σημείων / Β. Παυλόπουλος, Π. Κορδούτης -- Κατάλογος συγγραφέων -- Οι επιμελητές του τόμου.

   opac.seab