Πάντειος Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

  1. Οργανισμός
  2. Εκπαιδευτικό ίδρυμα