Ανάλυση πολυμεταβλητών τεχνικών στις κοινωνικές επιστήμες - Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2011

 1. Έκδοση
 2. D.J. Bartholomew | Steele, Fiona | Μουστάκη, Ειρήνη | Galbraith, Jane I.
 3. Γρηγοριάδης, Αριστογείτων
 4. Μουστάκη, Ειρήνη
 5. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2011
 6. 527 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
 7. 9789604614417 (χαρτόδετο)
 8. Βιβλιογραφία: σελίδες 505-513 και ευρετήριο.
  • - Ανάλυση συστοιχιών
   - Πολυδιάστατη προσαρμογή κλίμακας
   - Ανάλυση αντιστοιχίας
   - Ανάλυση κύριων συνιστωσών
   - Ανάλυση παλινδρόμησης
   - Παραγοντική ανάλυση
   - Παραγοντική ανάλυση για δυαδικά δεδομένα
   - Παραγοντική ανάλυση για διατεταγμένες κατηγορικές μεταβλητές
   - Ανάλυση λανθανουσών κλάσεων για δυαδικά δεδομένα
   - Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση και μοντέλα δομικών εξισώσεων
   - Πολυεπίπεδη μοντελοποίηση

   Biblionet