Ελληνική μετάφραση της 6ης αγγλικής έκδοσης του "Modern politics and government" / Λάβδας, Κώστας Α. [Μεταφραστής]