Η απορρόφηση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας : πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Διόνικος, 2008

 1. Manifestation
 2. Καραμεσίνη, Μαρία (1960-) | Βιτωράτου, Σίλια | Γκαζόν, Ερίκ | Μουστάκη, Ειρήνη
 3. Οριζόντια Δράση Υποστήριξης Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Διόνικος, 2008
 6. 371 σελίδες : πίνακες ; 30 εκατοστά
 7. 9789606619380
 8. Περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσματά της και το ερωτηματολόγιο της έρευνας
 9. Βιβλιογραφία : σελίδες [355-357]
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Κατάλογος πινάκων και γραφημάτων -- Εισαγωγή -- Κεφάλαιο πρώτο. Από το πανεπιστήμιο στην εργασία: το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας -- Κεφάλαιο δεύτερο. Μεθοδολογία της έρευνας -- Κεφάλαιο τρίτο. Αποτελέσματα της έρευνας: γενικά, ανα φύλο και ανα επιστημονικό κλάδο -- Κεφάλαιο τέταρτο. Προσδιοριστικοί παράγοντες βασικών χαρακτηριστικών της επαγγελματικής ένταξης, της μετάβασης και των σπουδών -- Κεφάλαιο πέμπτο. Αποτελέσματα της έρευνας: προφίλ επιστημονικών κλάδων σπουδών -- Κεφάλαιο έκτο. Ομαδοποιήσεις και τυπολογίες επιστημονικών κλάδων σπουδών με βάση τα χαρακτηριστικά των αποφοίτων -- Παράρτημα κεφαλαίου -- Γενικά συμπεράσματα -- Βιβλιογραφία -- Ερωτηματολόγιο έρευνας.

   opac.seab