Θεοδωρίδης, Γιάννης

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πατήστε εδώ
    • Ο Δρ. Γιάννης Θεοδωρίδης είναι Καθηγητής Επιστήμης των Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής και Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (θητεία 2017-21) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.