Κουήρ πολιτική δημόσια μνήμη : 30 κείμενα για τον Ζακ - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας, 2020