Κοινωνικά δικαιώματα -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της