Γενική πολιτειολογία - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008

 1. Έκδοση
 2. Ράικος, Αθανάσιος Γ.
 3. Τρίτη έκδοση
 4. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008
 5. 315 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789601521244
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Αθανάσιος γ. Ράικος

   πρόλογος της δεύτερης έκδοσης

   πρόλογος της πρώτης έκδοσης

   βραχυγραφίες

   βιβλιογραφία

   εισαγωγή

   η θέση της πολιτειολογίας στις πολιτειακές επιστήμες

   η διαίρεση της πολιτειολογίας σε γενική και ειδική

   το αντικείμενο της γενικής πολιτειολογίας

   η μέθοδος της γενικής πολιτειολογίας

   η ιστορία της γενικής πολιτειολογίας

   η σχέση της γενικής πολιτειολογίας με τη νομική και την πολιτική επιστήμη

   κεφάλαιο α΄

   η έννοια του κράτους

   κεφάλαιο β΄

   η γένεση και η κατάργηση του κράτους

   κεφάλαιο γ΄

   η δικαιολόγηση του κράτους

   κεφάλαιο δ΄

   η διάκριση και οι σύνδεσμοι κρατών

   κεφάλαιο ε΄

   τα όργανα του κράτους

   κεφάλαιο στ΄

   το πολίτευμα του κράτους

   κεφάλαιο ζ΄

   η συγκέντρωση και η αποσυγκέντρωση της κρατικής εξουσίας

   κεφάλαιο η΄

   το δίκαιο

   αλφαβητικό ευρετήριο καθ' ύλην

   Politeianet