1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
    • Ο Κώστας Βρατσάλης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διδάσκει Θεωρίες Μάθησης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

      Biblionet