Χριστόπουλος, Δημήτρης Κ. (1969-) [Συγγραφέας]. Το βαθύ κράτος στη σημερινή Ελλάδα και η ακροδεξιά

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2014
 3. Ελληνικά
  • Βαθύ κράτος;

   Δεν ήταν εύκολο να βρεθεί τίτλος για το βιβλίο αυτό. Τίτλος o οποίος να αναδεικνύει το υπαρκτό πολιτειακό πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα, χωρίς να το υποβαθμίζει ούτε όμως και να το διογκώνει, δημιουργώντας ανακριβείς εντυπώσεις, με δεδομένη τη βαριά ιστορική παράδοση που κουβαλάει η χώρα στα ζητήματα αυτά. Καταλήξαμε στον τίτλο Το «βαθύ κράτος» στη σημερινή Ελλάδα και η Ακροδεξιά. Κι αυτό διότι ο όρος «βαθύ κράτος» είναι κατανοητός, και συνάμα δεν φέρει τις συνδηλώσεις άλλων, οι οποίοι παραπέμπουν σε ιστορικά οικείες συγκυρίες του ελληνικού 20ού αιώνα (όπως ο όρος παρακράτος), δημιουργώντας λανθασμένους συνειρμούς. Παράλληλα, πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία για το «κράτος εν κράτει», όχι μόνο για την Τουρκία από την οποία ξεκίνησε, αλλά και για πολλά δυτικά κράτη. Ο όρος, λοιπόν, δεν αναφέρεται μόνο σε αναπτυσσόμενες δημοκρατίες ή κοινωνίες σε μετάβαση,1 αλλά ακόμη και σε εδραιωμένα δημοκρατικά καθεστώτα, με πρώτες τις ΗΠΑ, για τις οποίες πλέον το «βαθύ κράτος» τείνει να κυριαρχήσει στη βιβλιογραφία.

   openbooks