Στατιστική περιγραφική και επαγωγική : μια διδακτική προσέγγιση - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Καραγεώργος, Δημήτριος Λ.
 4. Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
 5. Δημήτρης Λ. Καραγεώργος
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2010
 7. 496 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9789604606238
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΜΕΡΟΣ 1ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
   Κεφάλαιο 1ο: Αντικείμενο και σκοπός της Στατιστικής
   Κεφάλαιο 2ο: Συλλογή και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων
   Κεφάλαιο 3ο: Παράμετροι μιας κατανομής
   Κεφάλαιο 4ο: Παλινδρόμηση-Συσχέτιση
   Κεφάλαιο 5ο: Μετατροπή κλιμάκων μέτρησης
   Κεφάλαιο 6ο: Στοιχεία από τη θεωρία των πιθανοτήτων. Η διωνυμική κατανομή
   Κεφάλαιο 7ο: Ειδικές συνεχείς κατανομές πιθανοτήτων
   ΜΕΡΟΣ 2ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
   Κεφάλαιο 8ο: Δειγματοληψία και δειγματικές κατανομές
   Κεφάλαιο 9ο: Εκτιμητική
   Κεφάλαιο 10ο: Έλεγχος υποθέσεων
   Κεφάλαιο 11ο: Εισαγωγή στην ανάλυση της διασποράς (ANOVA)
   Κεφάλαιο 12ο: Επαναληπτικά θέματα
   Παράρτημα Ι
   Παράρτημα ΙΙ
   Βιβλιογραφία

   Politeianet