Εργασιακές σχέσεις και κοινωνική ασφάλιση στη σύγχρονη Ελλάδα : εργασιακή απορρύθμιση και το μέλλον των συντάξεων : το νέο τοπίο του ασφαλιστικού - Δεύτερη έκδοση εμπλουτισμένη. - Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2018

 1. Έκδοση
 2. Μητρόπουλος, Αλέξης Π. (1952-)
 3. Φατούρου, Σταυρούλα
 4. Δεύτερη έκδοση εμπλουτισμένη
 5. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2018
 6. 701 σελίδες : πίνακες ; 21 εκατοστά
 7. 9786185513030
 8. Βιβλιογραφία: σελίδες 687-701
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα Μνημόνια: μηχανισμός απόκλισης και κατεδάφισης του ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κράτους
   1. Η αντικοινωνικότητα του εφαρμοσμένου νεοφιλελευθερισμού
   2. Η ΕΕ χρησιμοποιεί την κρίση χρέους για τη θεσμοποίηση της απόκλισης
   3. Η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών και η λεηλασία του πλούτου των λαών
   4. Ο μεγάλος χαμένος: το Κοινωνικό Κράτος
   5. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: αρνητικό υπόδειγμα «αριστερού» κυβερνητισμού
   6. Κι όμως υπάρχει ελπίδα!
   Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ. ΔΟΜΗ
   1. Η κρίση του Ασφαλιστικού Συστήματος. Τα αίτια. Οι απώλειες [...]
   2. Τρίτο Μνημόνιο (Ν. 4336/2015) και "Νόμος Κατρούγκαλου" (Ν. 4387/2016)
   3. Ν. 4387/2016 ("Νόμος Κατρούγκαλου"): Το νέο συνταξιοδοτικό δόγμα
   4. Δομικές αρχές - Βασικοί θεσμοί του νέου Ασφαλιστικού
   5. Ο Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13.9.2017). Η πρώτη ευρεία τροποποίηση του "Νόμου Κατρούγκαλου". Οι βασικές αλλαγές
   Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ κ' ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   1. Μνημόνια και εργασιακή απορρύθμιση
   2. Οι δανειστές ξαναγράφουν το Εργατικό Δίκαιο. Απαιτούν την κωδικοποίηση του μνημονιακού Εργατικού Δικαίου. Οι νέες παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας
   3. Εργασιακή ευελιξία - Οικονομία - Δημοκρατία
   4. Από το γενιά τον 700€ στη γενιά των "NEETs" και "NLEETs" (300€)
   5. Η νεανική μετανάστευση. Τα αίτια
   6. Οι πιο σημαντικές μορφές εργασιακής ευελιξίας. Η έκρηξη της μερικής απασχόλησης. Η διαρκής απειλή για τις συντάξεις
   7. Ο θεσμός των ομαδικών απολύσεων
   8. Η αμφισβήτηση του κοινωνικού κεκτημένου από την ΕΕ
   Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ κ' ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
   1. Η ρήτρα εσωτερικής υποτίμησης: Δομική ρήτρα των Μνημονίων
   2. Κατώτατος μισθός: Μοχλός διαρκούς εσωτερικής υποτίμησης. Καθαρός μισθός χωρίς προσαυξήσεις («single minimun wage system»)
   3. Μισθοί και υποβάθμιση των ΣΣΕ. Ακύρωση ισχυουσών ΣΣΕ! Συνυπογραφή ΣΣΕ από τον υπουργό Οικονομικών έως το 2021! Η απαξίωση του ΟΜΕΔ
   4. Μισθοί, ΣΣΕ και Συνδικάτα. Η φύση της ταξικής πάλης σήμερα. Η «αριστερή» επίθεση στα Συνδικάτα. Ο δραστικός περιορισμός του δικαιώματος στην απεργία. Η κρίση του Συνδικαλιστικού Κινήματος και η υπέρβασή της
   ΕΠΙΛΟΓΟΣ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   1. Συντάξεις - Παροχές
   2. Εισφορές
   3. Χρόνος ασφάλισης - Απασχόληση συνταξιούχων
   4. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) - Μετοχικά Ταμεία - Φορείς εκτός ΕΦΚΑ
   5. Ειδικά θέματα εισφορών
   ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Οι 30 συχνότερες ερωτήσεις
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   Ελληνόγλωσση
   Ξενόγλωσση
   Αρθρογραφία

   368.4009495 MHT