Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19ος αιώνας) : τρεις και μία περιπέτειες - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2002

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κοππά, Μαριλένα
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2002
 6. 410 σελίδες ; 24 εκατοστά
 7. Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων | Ιστορία
 8. 9601405577
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες 377-410
  • πρόλογος

   σχετικά με τις ημερομηνίες

   εισαγωγή

   η αυτοκρατορία σε κρίση

   μέρος πρώτο

   οι χριστιανικές δυνάμεις της αυτοκρατορίας

   κεφάλαιο πρώτο

   οι χριστιανικοί «πυλώνες» της αυτοκρατορίας

   κεφάλαιο δεύτερο

   οι βαλκανικές ελίτ υπό την οθωμανική αυτοκρατορία

   μέρος δεύτερο

   η απολυταρχική παρένθεση - η έναρξη μιας ολιγαρχικής πολιτικής

   κεφάλαιο πρώτο

   η ανεξαρτησία και η απολυταρχική παρένθεση

   κεφάλαιο δεύτερο

   η απολυταρχική εμπειρία στα βαλκάνια

   κεφάλαιο τρίτο

   η νίκη των βαλκανικών ολιγαρχιών

   μέρος τρίτο

   η ολοκληρωτική νίκη των βαλκανικών ολιγαρχιών

   κεφάλαιο πρώτο

   ο ψευδοκοινοβουλευτισμός σε τρεις πράξεις - πρώτη περίοδος

   κεφάλαιο δεύτερο

   ο ψευδοκοινοβουλευτισμός σε τρεις πράξεις - δεύτερη περίοδος: ο βαλκανικός φιλελευθερισμός

   μέρος τέταρτο

   το πέρασμα στην πολιτική των μαζών

   μέρος πέμπτο

   η Ρουμανία: μια ξεχωριστή πορεία ανάμεσα στα βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη

   Politeianet