1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ασδραχάς, Σπύρος Ι. (1933-2017)
  1. Πολέμη, Πόπη
  2. Ματθαίου, Άννα
  1. Θεοτοκάς, Νίκος (1956-)
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Ελληνικό Ανοιικτό Πανεπιστήμιο (Εκδοτικός οργανισμός), 2019
  1. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Ο Σπύρος Ασδραχάς και η εννοιολόγηση της πρωτόγονης επανάστασης
   ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
   Οι "πρωτόγονοι της εξέγερσης"
   Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
   Αρματολοί και κλέφτες στη Λευκάδα: 14 ανέκδοτες επιστολές
   Ανέκδοτα έγγραφα για τους αρματολούς Κ. Καστανά και Γ. Σταθά
   Σημείωμα για τον Αντρούτσο
   Ο κλέφτης Ανδρούτσος: μερικές παρατηρήσεις και επανορθώσεις
   Σουλιώτικα σημειώματα
   Σταθάκης Παρούσης (c. 1745 -1815): ένας συνεργάτης του Λουδοβίκου Σωτήρη
   Γύρω από τον αρματολισμό κατά την Τουρκοκρατία και το '21
   Από τη συγκρότηση του αρματολισμού: ένα ακαρνανικό παράδειγμα
   Αλληλογραφία και αφήγηση: διοικητικές αυθεντίες και διωκόμενοι (ιη' - αρχές ιθ' αι.)
   Η ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΛΙΟΝΗΣ
   Το κλέφτικο τραγούδι. Μια βιβλιοκρισία
   Η μικρή ιστορία του Χρήστου Μιλιόνη
   Από τα γεγονότα
   Η μετάπλαση του γεγονότος
   Από τους τρόπους της μετάπλασης
   Παράλληλοι λόγοι
   Δομές και συμβάντα: οι κλέφτες του Βάλτου
   Η πολυμορφία του κόσμου της βίας
   Η οικονομία του κόσμου της βίας
   ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
   Το ποθούμενο
   Ευρετήριο

   Politeianet