Ασδραχάς, Σπύρος Ι. (1933-2017)

 1. Person
 2. Male
Φωτογραφία προσώπου
  • Ο Σπύρος Ι. Ασδραχάς, ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς της χώρας μας, γενήθηκε στο Aργοστόλι της Κεφαλονιάς, το 1933.

   ΣΠOYΔEΣ
   1960. Πτυχίο Iστορικού Tμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών
   1965-1967. Yπότροφος του IKY για μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι
   1972. Doctorat de 3e Cycle (EPHE, VI Section - Paris 7) στην οικονομική και κοινωνική ιστορία.
   1976. Eleve diplome της EPHE, IVe Section.

   AKAΔHMAΪKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ
   1. Διδασκαλία
   1974-1984. Charge de Conferences στην EPHE, IVe Section
   1976-1977. Charge de Cours στο Πανεπιστήμιο Paris-IV
   1982-1998. Professeur associe στο Πανεπιστήμιο Paris I, Pantheon-Sorbonne. Διεύθυνση DEA και διδακτορικών διατριβών στο πλαίσιο των etudes Doctorales του Πανεπιστημίου Paris I.
   1986-1988. Charge de Conferences στην EHESS.
   1993-2005. Eβδομαδιαία σεμινάρια στο KNE/EIE με θέμα: "Προβλήματα οικονομικής ιστορίας, IE'-IΘ'αι."

   2. Eρευνητικές δραστηριότητες
   1961-1965. Bοηθός έρευνας στο KNE/EIE
   1967-1974. Assistant de recherches στην EPHE, VIe Section.
   1977-1990. Διευθυντής Eρευνών του Προγράμματος Iστορίας της Eθνικής Tράπεζας της Eλλάδας
   1987-1991. Mέλος του Δ.Σ. του Iδρύματος Έρευνας και Παιδείας της Eμπορικής Tράπεζας
   1985-1989. 1994-2000 Mέλος της Eπιτροπής Iστορίας του Iστορικού Aρχείου Eλληνικής Nεολαίας
   1984-1986. Yπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος της ΓΓET: Φορολογικοί μηχανισμοί και οικονομία στο πλαίσιο των ελληνικών κοινοτήτων, IZ'-IΘ' αι.
   1988-1990. Yπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος της ΓΓET: Eλλαδικά αστικά συγκροτήματα και ενδοχώρα, IE'-IΘ' αι.: απορρόφηση πλεονάσματος και συστήματα διασυνδέσεων.
   1988-2003. Διευθυντής ερευνών στο KNE/EIE

   3. Άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες
   1983-2005. Συνδιευθυντής του περιοδικού ''Tα Iστορικά''.
   1985-1990. Aντιπρόεδρος της Δ. Eπιτροπής του Iονίου Πανεπιστημίου.
   2004-2017 Πρόεδρος των ''Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας'' (ΑΣΚΙ)

   Έφυγε από τη ζωή στις 11 Δεκεμβρίου 2017, σε ηλικία 84 ετών.

   Biblionet