Δικαιοσύνη : τί είναι το σωστό; - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πόλις, 2011

 1. Έκδοση
 2. Sandel, Michael J. (1953-)
 3. Κιουπκιολής, Αλέξανδρος (1975-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Πόλις, 2011
 6. 404 σελίδες ; 21 εκατοστά
 7. 9789604353040
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
Εξώφυλλο έκδοσης
   1. κάνοντας το σωστό
   2. η αρχή της μεγαλύτερης ευτυχίας/ωφελιμισμός
   3. είμαστε ιδιοκτήτες του εαυτού μας;/ελευθερισμός
   4. βοήθεια επι πληρωμή/αγορές και ηθική
   5. σημασία έχει το κίνητρο /Ιμμανουελ Καντ
   6. το επιχείρημα υπέρ της ισότητας/Τζων Ρωλς
   7. υποστηρίζοντας τις θετικές διακρίσεις
   8. ποιος αξίζει τι;/Αριστοτέλης
   9. τι οφείλουμε ο ένας στον άλλο;/διλήμματα πίστης
   10. δικαιοσύνη και το κοινό αγαθό

   σημειώσεις

   ευχαριστίες

   Politeianet