1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Βιζυηνός, Γεώργιος
  1. Διηγήματα

   •   Ο Άραψ και η κάμηλος αυτού (1879) - Παιδικό αφήγημα

   •   Το αμάρτημα της μητρός μου (1883)

   •   Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως (1883)

   •   Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου (1883)

   •   Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας (1884)

   •   Το μόνον της ζωής του ταξείδιον (1884)

   •   Πρωτομαγιά (1884)

   •   Ο Tρομάρας (1884) - Παιδικό αφήγημα

   •   Το Σκιάχτρο (1884) - Παιδικό αφήγημα

   •   Ο Κλέπτης (1884) - Παιδικό αφήγημα

   •   Μέσα εις το αμφιθέατρον(1890) - Παιδικό αφήγημα

   •   Πώς οικονομείται ο χρόνος(1890) - Παιδικό αφήγημα

   •   Ο Μοσκώβ-Σελήμ (1895)