1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Γεωργοπούλου, Κατερίνα
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία (Δημόσια υπηρεσία), 2020