1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2019
 3. Ελληνικά
  • Με ιδιαίτερη χαρά η Πρυτανική αρχή του Ιονίου Πανεπιστημίου παραδίδει στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία της Κέρκυρας τον ειδικό αυτό τόμο στον οποίο αποτυπώνεται η ταξινόμηση και η καταγραφή του αρχειακού υλικού του Ινστιτούτου Ελαίας της Κέρκυρας. Πρόκειται για μία έκδοση συμβολή στην ιστορική έρευνα αλλά και απότιση φόρου τιμής σ' έναν Οργανισμό, το Ινστιτούτο Ελαίας με σημαντική παρουσία και προσφορά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική πραγματικότητα της Κέρκυρας από την περίοδο της ίδρυσής του (1957) έως τα τέλη της δεκαετίας του 2000.

   Η προσφορά αυτή του Ινστιτούτου Ελαίας έχει ιδιαίτερη αξία να αναδειχθεί και να μελετηθεί σήμερα σε μία περίοδο που κρίνεται αναγκαία η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η ανάδειξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο των στοιχείων της τοπικότητας των Ιονίων νήσων τόσο στην παραγωγή προϊόντων όσο και στον πολιτισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η Ίδρυση Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με κύριους στόχους μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

   Η έκδοση αυτή αποτυπώνει τη συλλογική προσπάθεια των φοιτητών και ερευνητών τριών τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου (Τμήμα Ιστορίας, Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας, Τμήμα Πληροφορικής) με τη δημιουργική καθοδήγηση της Διευθύντριας και των επιστημόνων - συνεργατών της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου και αναδεικνύει ως γόνιμο αποτέλεσμα τη μεθοδική ταξινόμηση, καταγραφή ενός ενδιαφέροντος αρχείου και την παροχή της δυνατότητας μελέτης του από την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα.

   Η συνεργασία και η συμβολή αυτή των φοιτητών - ερευνητών του Ιδρύματος αποδεικνύει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν παραμένει σ' ένα θεωρητικό επίπεδο αλλά συνδέεται με την ερευνητική εμπειρία και αναδεικνύει τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

   Μαζί με τις ευχαριστίες στην ερευνητική ομάδα και σε όλους όσοι συνέβαλλαν στην έκδοση αυτή, ευχόμαστε η αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για την ερευνητική κοινότητα, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.