1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Οργανισμός)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1949-1968 (Γεγονός)