Οικιστική πολιτική στην Ελλάδα : τα όρια της μεταρρύθμισης - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Οδυσσέας, 1989

 1. Manifestation
 2. Γετίμης, Παναγιώτης
 3. Δεύτερη έκδοση
 4. Αθήνα: Οδυσσέας, 1989
 5. 190 σελίδες ; 21 εκατοστά
 6. 9602100389
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • πρόλογος

   συντμήσεις

   εισαγωγή

   κεφάλαιο 1

   ιστορικό πλαίσιο - βασικές υποθέσεις

   κεφάλαιο 2

   ιδιοκτησιακό καθεστώς και οικιστική ανάπτυξη

   κεφάλαιο 3

   πολιτική χρήσεων γης

   κεφάλαιο 4

   πολιτική σχεδιασμοί της οικιστικής ανάπτυξης

   κεφάλαιο 5

   εφαρμογή του σχεδιασμού και τα όρια της μεταρρύθμισης

   συμπεράσματα

   Politeianet