Γετίμης, Παναγιώτης [Συγγραφέας]. Οικιστική πολιτική στην Ελλάδα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1989
  3. Ελληνικά
    • Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η οικιστική πολιτική στην Ελλάδα, σε συσχέτιση με επιλεγμένα χωρικά προβλήματα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις ιστορικές προϋποθέσεις συγκρότησης της οικιστικής πολιτικής, στους όρους που επιτρέπουν την εμφάνιση νέων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών ρύθμισης του χώρου και, τέλος, στους περιορισμούς οι οποίοι τροποποιούν, παραλλάσσουν ή και ακυρώνουν την ανάπτυξη μεταρρυθμιστικών πολιτικών στην εφαρμογή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πολιτική χρήσεων γης, στην πολιτική σχεδιασμού της οικιστικής ανάπτυξης και στις διαδικασίες υλοποίησης του σχεδιασμού. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να συμβάλλει στον επιστημονικό διάλογο γύρω από το πρόβλημα των μεταρρυθμίσεων που αναφέρονται στην οικιστική πολιτική και να αναπτύξει έναν κριτικό προβληματισμό προς την κατεύθυνση της συσχέτισης της οικιστικής πολιτικής με άλλες κρατικές πολιτικές και της ένταξής της σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εθνικού δημοκρατικού προγραμματισμού. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

      Politeianet