Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949 -- Προσωπικές αφηγήσεις

  1. Subject
    1. Ελλάδα (Place)
    2. Ιστορία (Concept)
    3. Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949 (Event)
    4. Προσωπικές αφηγήσεις (Concept)