1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Παιδιά πρόσφυγες (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)