1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Διακύβευμα (Έννοια)
    2. Κοινωνικές απόψεις (Έννοια)