Εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία του ενήλικα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2008

 1. Έκδοση
 2. Χριστοπούλου, ΄Αννα
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Τόπος, 2008
 5. 781 σελίδες ; 29 εκατοστά
 6. Βιβλιοθήκη ψυχολογίας
 7. 9789606760709
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 2. Ιστορική αναδρομή της ψυχοπαθολογίας -- Κεφάλαιο 3. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαθολογία -- Κεφάλαιο 4. Αγχώδεις διαταραχές -- Κεφάλαιο 5. Σωματόμορφες διαταραχές -- Κεφάλαιο 6. Αποσυνδετικές (διχαστικές) διαταραχές -- Κεφάλαιο 7. Διαταραχές της προσωπικότητας -- Κεφάλαιο 8. Ψυχώσεις -- Κεφάλαιο 9. Διαταραχές της διάθεσης -- Κεφάλαιο 10. Διαταραχές πρόσληψης τροφής -- Κεφάλαιο 11. Διαταραχές συνδεόμενες με χρήση ουσιών -- Κεφάλαιο 12. Ψυχοσωματικές διαταραχές -- Κεφάλαιο 13. Σεξουαλικές διαταραχές -- Κεφάλαιο 14. Οργανικά σύνδρομα -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο όρων και θεμάτων.

   Politeianet