Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2011

 1. Έκδοση
 2. Καλλινικάκη, Θεανώ Ν.
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Τόπος, 2011
 5. 293 σελίδες ; 21 εκατοστά
 6. Σπουδαστήριο κοινωνικής και κοινοτικής εργασίας
 7. 9789604990092
 8. Αρχικά δημοσιεύθηκε υπό τον τίτλο: Κοινωνική εργασία : εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας .-- Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 9. Περλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 261-268) και παραρτήματα
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   1 Περί κοινωνικής εργασίας
   2 Η πρακτική της κοινωνικής εργασίας
   3 Γένεση και εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας
   4 Η μεθοδολογία της κοινωνικής εργασίας
   5 Η εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία
   Βιβλιογραφία
   Παραρτήματα
   Παράρτημα 1: Προεδρικό Διάταγμα 23/1992
   Άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
   Παράρτημα 2: Οι σταθμοί στη φροντίδα των παιδιών και των εφήβων στην Ελλάδα
   Παράρτημα 3: Υπόδειγμα "Κοινωνικό ιστορικό ενηλίκου" και "Κοινωνικό ιστορικό παιδιού-εφήβου"

   Politeianet