Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης γερμανικής έκδοσης του έργου "Ins Universum der technischen Bilder" / Ηλιόπουλος, Γιώργος Η. [Μεταφραστής]