1. Θέμα
    1. Δημοκρατία (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)