Νεολαία -- Ελλάδα -- Κοινωνικές συνθήκες

  1. Subject
    1. Νεολαία (Concept)
    2. Ελλάδα (Place)
    3. Κοινωνικές συνθήκες (Concept)