Τί είναι αυτό που το λέμε επιστήμη; : μια προσέγγιση της φύσης του καθεστώτος και των μεθόδων της επιστήμης - Ανατύπωση της πρώτης έκδοσης. - Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1994

 1. Έκδοση
 2. Chalmers, A.F. (1939-) (Alan Francis)
 3. Φουρτούνης, Γιώργος
 4. Μπαλτάς, Αριστείδης
 5. Ανατύπωση της πρώτης έκδοσης
 6. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1994
 7. xxvi, 273 σελίδες : εικόνες ; 21 εκατοστά
 8. 9789607309679
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή του επιμελητή -- Πρόλογος στην πρώτη έκδοση -- Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση -- Εισαγωγή -- Κεφάλαιο πρώτο. Επαγωγισμός: η επιστήμη ως γνώση προερχόμενη από τα γεγονότα της εμπειρίας -- Κεφάλαιο δεύτερο. Το πρόβλημα της επαγωγής -- Κεφάλαιο τρίτο. Η εξάρτηση της παρατήρησης από τη θεωρία -- Κεφάλαιο τέταρτο. Εισαγωγή στη διαψευσιοκρατία -- Κεφάλαιο πέμπτο. Εκλεπτυσμένη διαψευσιοκρατία, νέες προβλέψεις και ανάπτυξη -- Κεφάλαιο έκτο. Τα όρια της διαψευσιοκρατίας -- Κεφάλαιο έβδομο. Οι θεωρίες ως δομές: 1. Ερευνητικά προγράμματα -- Κεφάλαιο όγδοο. Οι θεωρίες ως δομές: 2. ΤΑ παραδείγματα κατά Κουν -- Κεφάλαιο ένατο. Ορθολογισμός εναντίον Σχετικισμού -- Κεφάλαιο δέκατο. Αντικειμενισμός -- Κεφάλαιο ενδέκατο. Μια αντικειμενιστική περιγραφή της αλλαγής θεωριών στη Φυσική -- Κεφάλαιο δωδέκατο. Η αναρχική θεωρία γνώσης του Φεγιεράμπεντ -- Κεφάλαιο δέκατο τρίτο. Ρεαλισμός, εργαλειοκρατία και αλήθεια -- Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο. Μη αναπαραστατικός ρεαλισμός -- Ευρετήριο.

   Library.panteion