Ιστορία του κράτους πρόνοιας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2000

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Ewald, François (1946-)
 4. Κορασίδου, Μαρία (1959-)
 5. Guènaire, Michel
 6. Πρώτη έκδοση
 7. François Ewald ; μετάφραση Μαρία Κορασίδου.
 8. Αθήνα: Gutenberg, 2000
 9. 382 σελίδες ; 21 εκατοστά
 10. Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής ; 70.
 11. 9600108439
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Σημείωμα της μεταφράστριας
   Πρόλογος
   ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
   Ιστορία της ευθύνης
   Κεφάλαιο 1: Αστικό δίκαιο
   Κεφάλαιο 2: Ασφάλεια και ελευθερία
   Κεφάλαιο 3: Η ευγένεια υποχρεώνει
   ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
   Η καθολική ασφάλιση κατά του κινδύνου
   Κεφάλαιο 1: Μέσος όρος και τελειότητα
   Κεφάλαιο 2: Μια τέχνη των συνδυασμών
   Κεφάλαιο 3: Καθολική πολιτική
   ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
   Η αναγνώριση του επαγγελματικού κινδύνου
   Κεφάλαιο 1: Φιλάνθρωπο κέρδος
   Κεφάλαιο 2: Ασφάλεια και ευθύνη
   Κεφάλαιο 3: Ένας νόμος κατά κύριο λόγο πολιτικός

   Politeianet