1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κοινωνική ασφάλιση (Έννοια)
    2. Γαλλία (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)