Ελλάδα, 1945-2004 : πολιτική, κοινωνία, οικονομία - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2006

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Close, David H. (1942-) (Henry)
 4. Μερτίκας, Γ. Ν. (Γιώργος Ν.)
 5. Μαρκέτος, Σπύρος
 6. Πρώτη έκδοση
 7. David Close ; μετάφραση Γιώργος Μερτίκας ; επιμέλεια, επιστημονική θεώρηση Σπύρος Μαρκέτος
 8. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2006
 9. 475 σελίδες ; 25 εκατοστά
 10. Ιστορική βιβλιοθήκη ; 9.
 11. 9789608097304
Εξώφυλλο έκδοσης
  • συντομογραφίες

   πρόλογος για την ελληνική έκδοση

   εισαγωγή

   εμφύλιος και ανασυγκρότηση, 1945-1950

   εξαρτημένη ανάπτυξη: η οικονομία, 1950-1975

   άνιση ευημερία. η κοινωνία 1950-1973

   το μετεμφυλιακό καθεστώς, 1950-1967

   στρατιωτική δικτατορία, 1967-1974

   διεθνείς σχέσεις, 1950-1974

   μεταπολίτευση, 1974-1989

   αναδομώντας την οικονομία, 1974-2000

   παλιές αξίες, νέες εντάσεις: η κοινωνία, 1974-2000

   σύγκλιση με τη δυτική Ευρώπη: η πολιτική, 1989-2000

   διεθνείς σχέσεις, 1974-2000

   επίμετρο: η εκσυγχρονιστική μάχη του Σημίτη 2000-2004

   Politeianet